Sunday, April 20, 2014

Friday, April 18, 2014

በቤንሻንጉል ክልል የሚኖሩ በሺዎች የሚቆጠሩ የአማራ ብሄር ተወላጆች ከቀያቸው በሃይል ተገድደው እየተፈናቀሉ መሆናቸውን ከአካባቢው የተገኘው መረጃ ገለጠ።

በአማራ ክልል ጎንደር ከተማ ከ500 በላይ መኖሪያ ቤቶች እንዲፈርሱ የሰሜን ጎንደር ማዘጋጃ ቤት ሃላፊ ትዕዛዝ አስተላለፈ።

በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ቡሬ ወረዳ የሚገኙ አስተዳዳሪዎች በግል ጥቅም ምክንያት በመካከላቸው ግጭት እንደተፈጠረ ምንጮቻችን አስታወቁ።

በአማራ ክልል አዊ ዞን በተለያዩ ወረዳዎች ውስጥ በፀጥታ አስከባሪ ስም የተሰማሩ የስርአቱ ወታደሮች ንፁሃን ወገኖቻችንን ባልፈፀሙት ወንጀል በመፈረጅ በላያቸው ላይ በደል እያደረሱ መሆናቸው ምንጮቻችን ከቦታው ገለፁ።

ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ነበርቲ ማይ ካድራ ብላዕለዎት ኣማሓደርቲ ናይቲ ክልል ዝተገበረሎም ኣኼባ ብምቅዋም ረጊፆሞ ከምዝወፁ ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ገሊፁ።

ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ሑሙማት ፂዒና ናብ ዓዲ ኾኸብ እትጓዓዝ ዝነበረት ናይ ሰራዊት ወያነ-ኢህወዴግ ወተሃደራዊት መኪና ተገልቢጣ ኣብ ልዕሊ ተሳፊሮም ዝነበሩ ኣስታት 25 ወተሃደራት ናይ ሞትን ናይ ኣካል ማህሰይትን ከም ዝወረዶም ካብቲ ከባቢ ዝበፅሓና ሓበሬታ ገሊፁ።

ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ጎንደር ናብ 8 መጋቢት 2006 ዓ/ም ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ክልተ ኣባላት ፖሊስ ወያነ-ኢህወዴግ ተቐቲሎም ከም ዝተረኽቡ ተፈሊጡ።

ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ወልቃይት ኣብ ዝርከብ ፕሮጀክት ፋብሪካ ሽኮር ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ብ30 መጋቢት 2006 ዓ/ም ኣብ ዝገበርዎ ኣኼባ ብሰበስልጣን ወያነ ኢህወዴግ ዝፍፀም ዘሎ ናይ ግዕዝይና ስራሕቲ ብትሪ ከም ዝኾነንዎ ተፈሊጡ።

ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ ናይ መበል 24 ክፍለ ሰራዊት ዝኾኑ ወተሃደራት ስርዓት ወያነ-ኢህወዴግ ብ1/ሚያዚያ/2006 ዓ/ም ኣኼባ እናካየዱ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣብ መንጎኦም ብዝተፈጥረ ዘይምስምማዕ ነንሕድ ሕዶም ከም ዝተቓተሉ ተፈሊጡ።