LATEST NEWS

Sunday, October 4, 2015

በደቡብ ክልል በሀዲያ ዞን “አባ ሰንጋ” የተሰኘው የከብቶች በሽታ ተከስቶ በርካታ ሰዎችና ከብቶች ለሞት እየተዳረጉ መሆናቸውን ከስፍራው የደረሰን መረጃ አመልክቷል።

በትግራይ ክልል ደቡባዊ ዞን አምባላጀ ወረዳ ለመጠጥ ውሃ ችግር ማቃለያ ተብሎ ከህዝብ የተዋጣው ገንዘብ በአስተዳዳሪዎች እየተጠፋፋ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል።

በትግራይ ክልል ድርቅ በአስከፊ ሁኔታ የሰውና የእንስሳት ህይወት እየቀጠፈ ሲሆን መንግስት ምንም እርዳታ አለማድረጉን አንዳንድ ምሁራን ለምንጮቻችን ገለፁ።

በአማራ ክልል በግንባታ ስራ የተሰማሩ ተቋራጮች በጤና ጥበቃ ቢሮውና በአንዳንድ መስሪያ ቤቶች አሰራር መማረራቸውን ከስፍራው የሚገኙ ምንጮቻችን ገለፁ።

ኣብ ከተማ ሑመራ ብተለምዶ ኩዳር እናተብሃለ ዝፅዋዕ ከባቢ ብካድረታት ህወሓት ኢህወዴግ ተቐናቢሩ ብዝተኣጎደ ሓዊ ተቓፂሉ ልዕሊ 50 ሚልዮን ብር ዝግመት ንብረት ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ከም ዝኾነ ተገሊፁ።

ኣብ ዞባ ምዕራብ ከተማ ኣደባይ ዝነብሩ ንፁሃት ሰባት ብዕጡቛት ምልሻ ገዛኢ ስርዓት ኢህወዴግ ይቕተሉ ምህላዎም ተገሊፁ።

ኣብ ክልል ትግራይ ኣጋጢሙ ብዘሎ ዘስካሕክሕ ድርቂ ህይወትን ሰብን እንስሳታትን ይቐዝፍ ምህላዉን መንግስቲ እንተኾነወን ርዳእታ ዘይምግባሩን ሓደ ሓደ ሙሁራት ንምንጭታትና ገሊፆም።

ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ጥዕና ሓለዋን ኣብ ካልኦት ቤት ፅሕፈታትን ኣብ ስራሕ ህንፀት ብኩንትራክተርነት ተዋፊሮም ዝስርሑ ወገናት በቲ ናይተን ቢሮታት ኣሰራርሓ ከምዘማረሩ ኣብቲ ቦታ ዘለዉ ምንጭታትና ገሊፆም።

ኣብ ዞባ ደቡብ ወረዳ ኣምባላጀ ንፀገም ዝስተ ፅሩይ ማይ መቃለሊ ተባሂሉ ካብ ህዝቢ ዝተዋፀአ ገንዘብ በቶም ኣማሓደርቲ ከምዝተጠፋፈአ ተገሊፁ።