LATEST NEWS

Friday, May 27, 2016

ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብናይ ፍርዲ ቤት ጣልቃ ምእታዉ ስርሐይ ከሳልጥ ኣይክኣልኩን ክብል ገሊፁ።

ኣብ ሃረማያ ዩኒቨርስቲ ዝርከቡ ተማሃሮ ብፌደራል ፖሊስ ይቕጥቀጡ ምህላዎም ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረዲኡ።


ብ18 ጉንቦት 2008 ዓ/ም ብጌታቸዉ ኣሰፋ ይምራሕ ዝነበረ ኣኼባ ብሃንደበት ክቋረፅ ከም ዝኸኣለ ተገሊፁ።

ኣብ ክልል ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ጅንካ ህዝባዊ ተቓዉሞ ተጠናኺሩ ይቕፅል ምህላዉ ተሓቢሩ።

ግንቦት 18 2008 ዓ/ም በአቶ ጌታቸው አሰፋ ይመራ የነበረ ስብስባ በድንገት ሊቋረጥ መቻሉን ተገለፀ።


በሃረማያ ዩኒቨርስቲ የሚገኙ ተማሪዎች በፌደራል ፖሊስ እየተደበደቡና እየተቀጠቀጡ መሆናቸውን ያገኘነው መረጃ አስረድቷል።

በደቡብ ህዝቦች ክልል ጅንካ ዞን ህዝባዊ ተቃውሞ ተጠናክሮ እየቀጠለ መሆኑ ተነገረ ።

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በፍርድ ቤት ጣልቃገብነት ስራየን በደንቡ መሰረት ላፋጥን አልቻልኩም ሲል ገለፀ።