Thursday, September 18, 2014

የአዲግራት ከተማ ጎዳናዎች መብራት ስለሌላቸው በሌሊት ወደ-ስራ ለሚንቀሳቀሱ የህብረተሰብ ክፍሎች ችግር ላይ የጣላቸው መሆኑንና የአንዳንድ ተቋማት ባለቤቶችም ንብረታቸው እየተዘረፈ እንደሚገኝ ተገለፀ።

በጎንደር ከተማ የሚገኙ የፖሊስ ኮሚኒቲ አባላት ለንፁሃን ዜጎች እያሰሩና እየገደሉ እንደሚገኙ ተገለፀ።

በአብ-ደራፊዕ አካባቢ ፀጥታ ለማስከበር ተብለው የተሰማሩትን የፌደራል ፖሊስ አባላት የቀን ሰራተኞችን ገንዘብ አዋጥታችሁ ስጡን እያሉ እያንገላቷቸው እንደሚገኙ ተገለፀ።

ከመከላከያ ሰራዊት ፈርጥጠው የሚከበሉሉ አባላት በመስፋፋቱ ምክንያት ጭንቀት ውስጥ የገቡት የእዝ ሃላፊዎች ስብሰባ ላይ መጠመዳቸው ተገለፀ።

በአገር ደረጃ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሲሰጥ የሰነበተውን ሰሚናር ግቡ እንዳልመታና በተማሪዎቹ የቀረቡት ጥያቄዎችም ቢሆን ተገቢ መልስ እንዳልተሰጠባቸው ተገለፀ።

ኣብ ከተማ ነቀምትን ወለጋን ዝርከቡ ወተሃደራት ነበር ብማሕበር ተወዲቦም ንመስርሒ ዝውዕል ቦታ ንኽወሃቦም ዘቕረብዎ ጥርዓን ኣማሓደርቲ ስለ ዝነፀግዎ መረረቶም ይገልፁ ምህላዎም ተሓቢሩ።

ነበርቲ ከተማ ነቀምቲ ብሰንኪ ሕፅረት መሰረት ልምዓት መነባብሮኦም ክመርሑ ተፀጊሞም ከም ዘለዉ ምንጭታትና ካብታ ከተማ ገሊፆም።

ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ሳንጃ ብቀፃሊ ቀታሊኦም ብዘይ ተፈለጡ ሰባት ናይ ብርክት ዝበለ ወገናት ሂወት ይጠፍእ ከም ዘሎ ምንጭታትና ካብታ ከተማ ሓቢሮም።

ኣብ ምሉእ ሃገርና ኢትዮጵያ ዝርከቡ ወተሃደራት ነበር ምስ ተቓውምቲ ውድባት ርክብ ኣለኩም ብዝብል ሰበብ ግብሪ ሓይሊ ብዝብል ብዝተመደቡ ዕሱባት እናተሃደኑ ይእሰሩ ምህላዎም ተገሊፁ።

ኣብ ትሕቲ ወረዳ ናዕዴር ዓድየት ዝርከባ 4ተ ጣብያታት ዝነብሩ ወገናት ምምሕዳር ወረዳ ርሕቕዎም ንክፍትሓሎም ዘቕረብዎ ጥርዓን ሰማዒ ብምስኣኖም መረረቶም ኣብ ምግላፅ ከም ዝርከቡ ተገሊፁ።