LATEST NEWS

Thursday, May 25, 2017

መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ናይጀርያ ካብ ዝሳፈሩ ተጉዓዓዝቲ ካብ ሕጊ ወፃኢ ተወሳኺ ክፍሊት ክቕበል ከም ዝፀንሐ ተረጋጊፁ።

ኣብ ከተማ ኣኽሱም ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ብዕሙቀት ምህዳስ ዝብል መድረኽ ሰናይ ምምሕዳር ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኣወሃህባ ግልጋሎት ፍትሒ ዓበይቲ ፀገማት ምህላዎም ነበርታ ገሊፆም።

ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ኣላማጣ ዝርከቡ ኣመሓደርቲ መሬት ክንህበኩም ኢና ብምባል ልዕሊ 20 ሽሕ ገንዘብ ከም ዝበልዑ ተፈሊጡ።

ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብ ስልታዊ ዓፈና ካብ ዝፍፅማ ሃገራት ሓንቲ ከምዝኾነት ተሓቢሩ።

ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣጋጢሙ ካብ ዝነበረ ናይ ጉሓፍ ምድርማስ ሓደጋ ስዒቡ ንዝተመዛበሉ ዜጋታት ክሳብ ሕዚ ናይ ገንዘብን መፅለሊን ሓገዝ ከም ዘይረኸቡ ተፈሊጡ።

ኣብ ከባቢ ከተማ ባህርዳር ፍሉይ ቦታ ጭስ ኣባይ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ቦታ ቦምቢ ድሕሪ ምፍንዳኡ ስዒቡ ኣብቲ ከባቢ ሓያል ወጥሪ ሰፊኑ ምህላው ተፈሊጡ።

በአዲስ አበባ ከተማ በተለምዶ ቆሼ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ደርሶ ከነበረው አደጋ የተረፉ ሰዎች ቃል የተገባላቸው የገንዘብና መጠለያ ቤት ድጋፍ እስካሁን ድረስ እንዳልተሰጣቸው አስታወቁ።

ባለፈው ቅዳሜ ምሽት በባህርዳር ዙሪያ ወረዳ ጭስ አባይ ከተማ ላይ የእጅ ቦንብ መወርወሩን ተከትሎ ባህርዳር እና አካባቢዋ ከፍተኛ ቁጥር ባላቸው ፌደራል ፖሊስ አባላት ተወረው እንደነበር የአይን እማኞች ገልጸዋል።