LATEST NEWS

Wednesday, April 1, 2015

ደቡብ ክልል ወልቂጤ አካባቢ በሚገኙ ወረዳዎች የሚሰሩ የሌላ ክልል ተወላጅ የመንግስት ሰራተኞች ከመጪው ምርጫ ጋር በተያያዘ ማስፈራሪያ እየደረሳቸው መሆኑን ምንጮቻችን አስረዱ፣

በኦሮሚያ ክልል ቢሾፍቱ ከተማ በደብረዘይት ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ ይማሩ የነበሩ በርካታ ተማሪዎች ከመጪው ምርጫ ጋር በተያያዘ ሰንካላ ምክንያት እየተፈጠረ ከትምህርት ገበታቸው መባረራቸውን ከስፍራው የሚገኙ ምንጮቻችን ገለፁ፣

የአክሱም ከተማ ነዋሪዎች። ችግራቸውን በትግራይ ክልል አስተዳዳሪዎች መፈታት ስላልቻለ። ከፌደራል በመጡ የበላይ ባለስልጣኖች። መጋቢት 7/2007 ዓ/ም ስብሰባ እንደተካሄደላቸው ተገለጸ፣

ገዥው የኢ.ህ.አ.ዴ.ግ ስርዓት ወጣት ተማሪዎችን ወደ ውትድርና እንዲገቡ በሁሉም ክልሎች ትዕዛዝ እንዳወረደ ለማወቅ ተችሏል፣

በፀገዴ ወረዳ የሚገኙ ካድሬዎች የዳንሻ ነዋሪዎችን ሰብስበው ለህወሃት አባልነት የገንዘብ መዋጮ እንዲያዋጡ በጠየቁበት ግዜ ተቃውሞ እንዳጋጠማቸው ታወቀ፣

ኣብ ከባቢ ሑመራ ክሳብ “ትክል ድንጋይ” ዝተብሃለ ቦታ ዝዓረዱ ወተሃደራት ህዝቢ የጋፍዑ ምህላዎም ምንጭታትና ዝለኣኽዎ ሓበሬታ ኣመልኪቱ፣

ኣብ ወረዳ ስሜን ጎንደር ኣብርሃ ጅራ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ዝነብሩ ወገናት ምስ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘካይዱ ዉድባት ተሓባበርቲ ኢኹም ብዝብል መንበሪ ገዝኦም ብዕጡቛት ይፈትሽ ምህላዉ ተገሊፁ፣

ኣብ ማእከላይ እዚ 8ይ መካናይዝድ ብወተሃደራዊ ሞያ ከገልግሉ ዝፀንሑ ወተሃደራት። ኣሃድኦም ራሕሪሖም ይጠፍኡ ብምህላዎም። ኣብ ዉሽጡ ዓብዪ ክፍተት ኣጋጢምዎ ከም ዝርከብ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣመልኪቱ፣

ኣብ ከተማ ጎንደር ጉጅለ ብኣዴን/ኢህወዴግ ዘይትግበር መብፅዓታት እናኣተወ ዘካይዶ ዘሎ ናይ ምረፁና ጎስጓስ ብነባሪ ህዝቢ ከም ዝተነፀገ ምንጭታትና ካብታ ከተማ ሓቢሮም፣

ገዛኢ ስርዓት ኢህወዴግ ተማሃሮ መንእሰያት ናብ ውትህድርና ክኣትዉ ናብ ኩለን ክልላት መደብ ከም ዘውረደ ምንጭታትና ሓቢሮም፣