LATEST NEWS

Saturday, February 18, 2017

ፍረ ቃልሲ ለካቲት 11 ንጠላማት ኣፍርዩ ንውፁዓት ኣድክዩ፣

ኣብ ከባቢ ወረዳ ኢሮፕ ዓሪዶም ዘለዉ ወታሃደራት ወያነ ከካይድዎ ዝፀንሑ ወታሃደራዊ ታዕሊም ዛዚሞም ኣብ ከቢድ ናይ ገዛ ምስራሕ ተግባር ተፀሚዶም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ።

ኣብ ወረዳ መረብ ለኸ ከተማ ራማ ክካየድ ዝቐነየ ብዕምቆት ንተሃደስ ዝብል ኣኼባ ስዒቡ ብርክት ዝበሉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከም ዝተኣሰሩ ምንጭታትና ገሊፆም።

በኢሮፕ ወረዳ አካባቢ ሠፍረው ያሉት የወያኔ ወታደሮች ሲያካሂዱት የቆዩትን ወታደራዊ ስልጠና ጨርሰው፣ በከባድ የቤት ስራ ተግባር ተጠምደው እንዳሉ ታወቀ።

በመረብ ለኸ ወረዳ ራማ ከተማ ሲካሄድ የሰነበተውን በጥልቀት እንታደስ የሚል ስብሰባ ተከትሎ በርካታ የመንግስት ሰራተኞች እንደታሰሩ ምንጮቻችን ገለፁ።