LATEST NEWS

Wednesday, April 27, 2016

ሰናይ ምምሕዳር ብጉልባብ ክራይ ኣካብነት እንትግለፅ፣

የመልካም አስተዳደር ምሬትና መፍትሔ አልባነት!!

ኣብዚ ሰሙን እዚ ንዓማፂ ስርዓት ኢህወዴግ ብምቅዋም ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ናብ መሰልጠኒ ማእኸል ዴምህት ከም ዝተፀንበሩ ካብ ክፍሊ ታዕሊም ዴምህት ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣረዲኡ።

ኣብ ህዝቢ ጋምቤላ ንዘጋጠመ መጥቃዕቲ ስዒቡ ናይ ሓንቲ ሃገር ዶብ ተደፊሩ ህዝቢ ንዝተፈላለየ መጥቃዕቲ ክቃላዕ ዝኽእል፣ ብህዝቡን ሃገሩን ዘይቁርቆር ስርዓት ምስ ዝህሉ ምዃኑ ይግለፅ ኣሎ።

ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍለ ከተማ ጉለሌ ሕጋዊ ዘይኮነ ናይ ንብረት ትሕዝቶ ሕጋዊ ኣምሲሎም ምስክር ወረቐት ንዝሃቡ መንግስቲ ስቕ ኢሉ ይዕዘብ ኣሎ ክብል ዓቃቢ ሕጊ ምኽሳሱ ተፈሊጡ።

ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ዝጀመረ ናይ ማሕበራዊ ተሓታትነት ፕሮግራም፣ 2ይ ኮንፈረንስ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን፣ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብ ኣዋህባ ግልጋሎት ሽግር ከም ዘለዎም ተገሊፁ።

በዚህ ሳምንት በርከት ያሉ ወጣቶች ለፀረ ህዝብ የኢህአዴግን ስርአት በመቃወም ወደ ትህዴን ማሰልጠኛ ማእከል መቀላቀላቸው ታወቀ።

በጋምቤላ ህዝብ ላይ የደረሰውን ጥቃት ተከትሎ የአንዲት ሃገር ዳር ድንበር ተደፍሮ ህዝብ ለተለያየ ጥቃት ሊጋለጥ የሚችለው ለህዝቡና ለሃገሩ የማይቆረቆር ስርዓት ሲኖር መሆኑ እየተገለፀ ነው።

በአዲስ አበባ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ህጋዊ ያልሆነ ንብረት ህጋዊ አስመስለው የሚሰጡትን መንግስት ዝም ብሎ እየታዘበ ነው በማለት አቃቤ ህግ መክሰሱ ታውቋል።

በኢትዮጵያ ከሶስት ዓመት በፊት የጀመረ የማህበራዊ ተጠያቂነት ፕሮግራም ሁሉተኛ ኮንፈረንስ በተካሄደበት ወቅት የመንግስት ባለስልጣናት የአገልግሎት አሰጣጥ ችግር እንዳለባቸው ተገለፀ።