Friday, July 25, 2014

የአሸባሪነት ትርጉምና የወያኔ ኢህአዴግ አመለካከት!!

ትርጉም አሸባርነት ብዓይኒ መሪሕነት ወያነ ኢህወደግ!


መቐለ ከተማ ውስጥ የሚገኙ ከዩኒቨርሲቲ የተመረቁ ተመሪዎች በቡድን እየሄዳችሁ ነው በሚል ምክንያት የስርአቱ የፀጥታ ሃይሎች እያስፈራሯቸውና እያሰሯቸው እንደሆኑ ምንጮቻችን ከከተማዋ ገለፁ።


በቤንሻጉል ጉሙዝና በኦሮምያ መካከል በምትገኘው በቱንጉ ወረዳ ውስጥ የሚገኙ ነዋሪዎች የኦነግ አባላትና ደጋፊዎች ናችሁ እየተባሉ በወያኔ ኢህአዴግ ስርአት ግፍ እየወረደባቸው መሆኑን ምንጮች ከቦታው ገለፁ።

በትግራይ ማእከላዊ ዞን የአሕፈሮም ወረዳ ነዋሪዎች ከደምህት ግንኙነት አላችሁ በሚል ምክንያት ንፁሃን ወገኖችን በመቐለ ከተማ ታስረው እየተሰቃዩ መሆናቸውን ካከባቢው የተገኘው መረጃ አመለከተ።

በትግራይ ሰሜናዊ ምእራብ የሚገኙ የወያኔ ኢህአደግ ሰራዊት በመካከላቸው የብሄር ልዩነት ግጭት እንደተፈጠረ ከሰራዊቱ ውስጥ ሸልኮ የደረሰን መረጃ ገለፀ።

ሓረስቶት ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ፍትሓዉነት ብዝጎደሎ ምሕደራ ሕርሻ መሬት ስርዓት ኢህወዴግ ብ9 ሓምለ 2006 ዓ.ም ከም ዝተጋጨዉ ምንጭታትና ካብቲ ከባቢ ሓቢሮም፣፣

ኣብ ወረዳ ቃፍታ ሑመራ ዝርከቡ ኣዘዝቲ ፖሊስ ኣብ ግዕዝይናን ካልእ ዘይሕጋዊ ስራሕትን ተዋፊሮም ከም ዘለው ተፈሊጡ፣፣

ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ ሰራዊት ወያነ ኢህወዴግ ኣብ መንጎኦም ናይ ብሄር ኣፈላላይ ዝመንቀሊኡ ግጭት ተፈጢሩ ምህላዉ ካብ ውሽጢ እቲ ሰራዊት ሊሒኹ ዝበፅሓና ሓበሬታ ገሊፁ፣፣

ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ዓዲ ዳዕሮ ነበርቲ ጣብያ ዕጉብ ብሰንኪ ሕፅረት መሰረት ልምዓት ንዝተፈላልዩ ፀገማት ምቅላዖም ምንጭታትና ሓቢሮም፣፣