LATEST NEWS

Friday, February 5, 2016

ኣብ ክልል ጋምቤላ ንዝተልዓለ ዕግርግር ስዒቡ ኣብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ሓደ ወዲ 20 ዓመት መንእሰይ ተቐቲሉ ከም ዝተረኸበ ተገሊፁ።

ኣብ ፓርላማ ናይ መንግስቲ ወፃኢ ምምሕዳርን ቁፅፅርን ጉዳይ ቀዋሚ ኮሚቴን ናይ ፌደራል ዋና ኦዲተር ዝተረኽበሉ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ፣ ሓለፍቲ ሚኒስተር መዓድን ብኣኹም ሃገር ትዉረር ኣላ ተባሂሎም ከም ዝተወቐሱ ንምፍላጥ ተኻኢሉ።

ኣብ ቤት ህንፀት ቃሊቲ ኣትዮም ዝርከቡ እሱራት ብሓለፍቲ ናይቲ ቤት ህንፀት ይጋፍዑ ከም ዘለው ንምፍላጥ ተኻኢሉ።

ኣብ ክልል ጋምቤላ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዝተልዓለ ግጭትን ዕግርግርን ምኽንያት ህዝቢ ዝረድኦ ስኢኑ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ይወፅእ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉ።

ብሽግር መነባብሮን ፖለቲካን ሃገሮም ገዲፎም ብታንዛንያ ኣቋሪፆም ዝስደዱ ኢትዮጵያውያን ወገናት ዝተፈላለዩ ደብዳብን ምክልባትን ይበፅሖም ምህላዉ ገሊፁ።

በጋምቤላ ክልል በአሁኑ ወቅት በተነሳው ግጭት እና ግርግር ምክንያት ህዝቡ የሚረዳው እጥቶ ወደ ጎረቤት አገሮች እየወጣ እንደሚገኝ ለማወቅ ተችለዋል።


በአዲስ አበባ ቃልቲ እስር ቤት ገብተው የሚገኙ እስሮኞች በእስር ቤቱ ሃላፊዎች የተለያዩ ግፍ እየደረሰባቸው መሆኑን ለማወቅ ተችሏል።

በፖለቲካና በኑሮ ችግር ምክንያት አገራቸውን ጥለው ታንዛንያን አቋርጠው የሚሰደዱ ኢትዮጵያውያን የተለያዩ እንግልትና ድብደባ እየደረሰባቸው መሆኑን ተገለፀ።

በመንግስት ፓርላማ ውስጥ የውጭ ጉዳይ አስተዳደር ቀዋሚው ቁጥጥር ኮሜቴና የፈደራል ዋና ኦዲተር በተገኙበት ሰብስባ ላይ፣ “በእናንተ ሰበብ አገራችን እየተወረረች ናት” ተብለው የማእድን ሚኒስትር ሃላፊዎች መወቀሳቸው ለማወቅ ተችሏል።

በጋምቤላ ክልል የተነሳው ግርግር ተከትሎ በአንድ እስርቤት ዉስጥ አንድ የ20 አመት ወጣት ተገድሎ እንደተገኘ ተገለጸ።