LATEST NEWS

Thursday, October 23, 2014

ካብ መቻች ናብ ኣዋጢር ዝተባሃለ ኣብ ዘሳግር ሩባ ኣንገረብ ዝርከቡ ፌደራል ፖሊስ ጉጅለ ኢህወዴግ ሲቪላት ብምኽታር ገንዘብ ንምዝራፍ ክብሉ ህይወት ንፁሃት ዜጋታት የጥፍኡ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ፣ነበርቲ ከተማ ሰለኽለኻ ኣብ ሃገርና ዝተመዝገበ ልምዓታዊ ዕብየት ከም ዘየለ ብ4 ጥቅምቲ 2007 ዓ/ም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ምግላፆም ምንጭታትና ካብ’ታ ከተማ ሓቢሮም፣


ኣብ ዞባ ሰሜን ጎንደር ዝርከቡ ኣባላት ፈዴራል ፖሊስን ድህንነትን ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ንዘካይዱ ውድባት ዝተፈላለየ ዕንቅፋታት እናፈጠሩ ከስርሕዎም ከም ዘይከኣሉ ምንጭታትና ካብ’ቲ ቦታ ሓቢሮም፣ኣብ ከተማ ሑመራ ኮንተይነር ተኻርዮም ሸቐጣ ሸቐጥን ካልእ ስራሕትን ክሰርሑ ዝፀንሑ ብርክት ዝበሉ ወገናት ብዘይ ዝኾነ ተለዋጢ መሬት ክለቁ ስለ ዝተገብረ መረረቶም ኣብ ምስማዕ ከም ዘለዉ ምንጭታትና ካብታ ከተማ ሓቢሮም፣ኣብ ዞባ ሰሜን ጎንደር ዝርከብ ህዝቢ ኣብ ልዕሊኡ ብኣኽበርቲ ፀጥታ ንዝወርዶ ዘሎ ግፍዒ ብምቅዋም ኣብ ልዕሊ እቶም ግፍዐኛታት ሓለፍቲ ክሳብ ናይ ምቕታል ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ተገሊፁ፣ኣብ ከተማ ሽረ እንዳሰላሰ ዝርከቡ ወነንቲ ቤት ቁርስታትን ቤት ሻሂን ቀረብ ሽኮር ብምስኣኖም ትካላቶም ክዓፅዉ ይግደዱ ኣብ ዘለዉሉ ነቲ ፀግም ዝፈትሕ ምምሕዳር ብዘይምርካቦም መረረቶም ይገልፁ ምህላዎም ተሓቢሩ፣ኣብ ከባቢ በረኸት መሬት ሓሪሶም ክጥቀሙ ዝፀንሑ መናእሰይ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ከም ልሙድ እኽሊ ዘሪኦም ፅቡቕ ምህርቲ ንምሕፋስ ምስ ተቓረቡ ብኣመሓደርቲ እቲ ከባቢ ተኣሲሮም ከም ዘለው ተፈሊጡ፣


ሓለፍቲ ሓይሊ መብራህቲ ክልል ትግራይ መዐደጊ መሳርሒ ናዉቲ ተባሂሉ ዝተመደበሎም ገንዘብ የጠፋፍእዎ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ፣